Uppläggningsavgift

Många långivare tar ut en så kallad uppläggningsavgift i samband med beviljande av lån men vad innebär det?

En uppläggningsavgift är en avgift som generellt ska täcka bankens kostnader för det administrativa arbete som förekommer i samband med ett lån; från ansökan till beviljande. Detta omfattar bland annat uppläggning av lånet, inhämtning av kreditupplysning samt information om din ekonomiska situation, och upprättande av en plan för hur lånet ska återbetalas.

Hur stor är uppläggningsavgiften?

En uppläggningsavgift innebär en extra kostnad för dig som låntagare. Hur hög avgiften är kan variera en hel del mellan olika banker och långivare. Ofta är det så att en långivare som kan erbjuda ett lån med en låg uppläggningsavgift istället tar ut en högre ränta som kompensation. Även det omvända är vanligt förekommande, det vill säga att vid ett lån med hög uppläggningsavgift får du en lägre ränta. 

Det vi starkt rekommenderar är att du som låntagare tar dig tid att granska samtliga kostnader och jämför hur det ser ut mellan olika banker och långivare så att du vet vilka fördelar och nackdelar det finns med olika lån. När du har alla fakta på bordet kan du sedan tryggt bestämma dig för vilket lån du föredrar att ta.

Hur skiljer sig kostnaden åt för olika lån?

Om du väljer att ta ett större lån, till exempel ett bostadslån, så kommer uppläggningsavgiften generellt att utgöra en mycket liten del av lånet (procentuellt sett). Tittar man på mindre lån och krediter så kan däremot uppläggningsavgiften vara en betydande del av lånets totala kostnad. Vi rekommenderar dig därför att vara extra vaksam kring avgifter såsom uppläggningsavgift i samband med mindre lån eller krediter.

När ska uppläggningsavgiften betalas?

Det finns flera olika alternativ för hur banken kan välja att debitera en uppläggningsavgift. Ett vanligt sätt när det gäller mindre lån, såsom snabblån eller sms lån, är att avgiften läggs på lånebeloppet och antingen betalas tillbaka under lånets löptid eller förfallodagen, alternativt att avgiften dras av från lånebeloppet vid utbetalningen av lånet.

Vid lite större lån är det vanligt förekommande att uppläggningsavgiften debiteras tillsammans med ränta och amortering på den första fakturan för lånet. Exakt hur rutinerna ser ut skiljer sig åt från bank till bank och det är därför viktigt att du själv tar reda på vad som gäller i just ditt fall. Det är alltid ditt ansvar att säkerställa att du klarar av att betala av på lånet så som det är överenskommet med långivaren.

Är det vanligt med uppläggningsavgift på lån?

För att kunna handlägga en låneansökan krävs det alltid någon form av administrativt arbete hos långivaren. Detta innebär att vid nästan alla former av lån medför det en uppläggningsavgift för att därigenom kunna täcka långivarens kostnader. Om du väljer att handla saker på kredit, så som hemelektronik eller möbler, tillkommer det i princip alltid en uppläggningsavgift. Vi rekommenderar att du alltid tar reda på din totala månadskostnad för lånet så att du vet säkert vad du har att förvänta dig.

Hur kan jag jämföra olika bankers uppläggningsavgift?

Idag finns det ett mycket stort utbud av olika banker och långivare i vårt land och det är inte alldeles lätt att veta hur man ska tänka kring valet av bank. Hur vet man att man blir erbjuden de bästa villkoren? Att det är en trygg bank som går att lita på? Att man får den bästa räntan? Det är väldigt svårt att svara på eftersom många långivare nischar sig och erbjuder olika typer av lån anpassat efter den kundkrets de främst attraherar. I och med detta kan man inte heller säga att just den banken är bättre än den andra eftersom det beror helt och hållet på vilken typ av kund du är och vad du eftersöker.

Hur ska man då veta vart man ska vända sig för att få de bästa villkoren? Ingen vill ju råka ut för en skyhög uppläggningsavgift när det går att undvika. Vi kan bara säga att ledordet är att jämföra. Hur gör man det då?

Ett effektivt sätt att skaffa sig inblick i olika långivares villkor och kostnader är att ansöka via en låneförmedlare som samarbetar med flera banker. På så sätt får du möjlighet att jämföra deras villkor och tjänster i lugn och ro för att sedan välja den bank och det lån du tycker passar dig bäst. En annan stor fördel är att en ansökan hos en låneförmedlare innebär en enda kreditupplysning trots att flertalet banker kan kontakta dig. Detta gör att du inte behöver oroa dig för att din kreditvärdighet ska försämras trots att du söker många lån samtidigt.